اقتصاد و صنعت

اقتصاد و صنعت
  » صدای مردم
يكشنبه 15 ارديبهشت 1392
زارع‌نژاد، رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین
این روزها که از هر سو، فشار زیادی برای کاهش قیمت خودرو به خودروسازان وارد می‌شود، قطعه‌سازان کشور با نگرانی و ناامیدی این روند را دنبال می‌کنند.