والیبال قزوین در مسیر پیشرفت

والیبال
والیبال قزوین در مسیر پیشرفت
به نظر می رسد با انتخاب عبدالقهار ناصحی به عنوان رییس هیات والیبال استان این رشته محبوب در حال سر و سامان گرفتن است.

در حالی که قبل از آمدن ناصحی، هیات والیبال قزوین به دو دسته منتقدان و موافقان تبدیل شده بود، اکنون بسیاری ازمنتقدان وضعیت گذشته به هیات بازگشته و  بازیکنان نیز زیر نظر حسن شاهسون در حال تمرین هستند..
هم چنین پرویز معمار زاده مسوول کمیته آموزش و استعدادیابی نیز با رفتن به مدارس استان بیش از یک صد نفر را در این رشته استعداد یابی کرده که قرار است برای این تعداد کلاس آموزشی والیبال در تابستان برگزار شود.

يكشنبه 12 خرداد 1392
15:31:51