شهرداری که جایزه گرفت

شهرداری که جایزه گرفت
مسعود نصرتی پس از استعفای فروردین سال 88 محمود کمالی به‌عنوان سرپرست شهرداری و در اردیبهشت سال 89 رسما به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد.

هوادارانش می‌گویند از کارنامه‌اش تدوین برنامه ۵ ساله شهرداری، پروژه شهری و فراشهری تحول‌گرا، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های شهری و احداث المان های ویژه را می‌توان نام برد.
منتقدانش نیز معتقدند آمار اعلام شده از جذب سرمایه گذاران داخلی و به‌ویژه خارجی فقط روی کاغذ موجود است و همچنین این شایعه وجود دارد که «بخش عمده درآمد شهرداری قزوین در این سالها از فروش زمین و تراکم کسب شده است.» از این‌ها که بگذریم، شهردار کنونی قزوین دو جایزه بین‌المللی BLP بهترین نشان عملکرد جهانی از سوی برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN_HABITAT) به‌خاطر پروژه احیای قنات‌های شمال شهر و احداث بوستان بانوان دریافت کرده و می‌تواند از این نظر برگ‌های برنده‌ای نشان منتقدان بدهد، اما گویا در شهرداری قزوین هم مثل دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی، نشستن با منتقدان و شنیدن مطالبات و پاسخگویی چندان جا نیفتاده است.

يكشنبه 12 خرداد 1392
14:12:54