از شایعه تا واقعیت!

از شایعه تا واقعیت!


با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی، اختلاف دیرپای خانه کارگر با سازمان تامین اجتماعی استان و نارضایتی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش از خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان، به شایعات در باره تغییر قریب الوقوع مدیرکل تامین اجتماعی استان دامن زده است.


علیرضا محسنی که سابقه اجرایی دیرینه در این سازمان دارد، در دولت نهم با حمایت برخی از نمایندگان مجلس از ریاست شعبه یک قزوین به مدیرکلی تامین اجتماعی استان رسید؛ سازمانی که به گفته محسنی، هم اکنون بیش از 770 هزار نفر بیمه شده و مستمری بگیر شامل 62درصد از جمعیت استان را تحت پوشش خود دارد.


چهارشنبه 6 آذر 1392
13:43:39

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: