مورخی از جنس ِ اصلاحات

مورخی از جنس ِ اصلاحات

دکترای تاریخ دارد و 40 ماه ریاست دانشگاه بین المللی قزوین را در سال‌های 80 تا 83 برعهده داشته است.


 «محسن بهشتی سرشت» که پیش‌تر از وی به عنوان استاندار احتمالی قزوین نیز نام برده می‌شد، بیش از آنکه دغدغه کار اجرایی را داشته باشد، به کارهای پژوهش تاریخی اش به عنوان مدیر گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی (ره) مشغول است. نویسنده اصلاح طلب کتاب «زندگی و زمانه امام خمینی»، در زمره 2116 استاد دانشگاهی است که از دکتر میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی علوم حمایت کردند. برخی منابع از این مُوّرخ معاصر به عنوان رییس احتمالی دانشگاه بین المللی یاد می‌کنند؛ احتمالی که چندان هم دور از انتظار نیست.


چهارشنبه 6 آذر 1392
13:41:30

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: