رسالت آل بویه

رسالت آل بویه

رییس دانشگاه بین المللی امام گفته: تا پایان برنامه پنجم توسعه قرار است کشور دارای 25 تا 30 هزار دانشجوی غیرایرانی باشد؛اما نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رسالتی که در راستای حمایت از ملل مسلمان و مستضعف دارد و ...، به پذیرش دانشجویانی از کشورهای همسایه اولویت می دهد. آل بویه گفته: با توجه به این امر درصد قابل توجهی از کل دانشجویان غیرایرانی را دانشجویانی از کشورهای افغانستان و عراق تشکیل می دهند.  به تازگی زمزمه‌های برکناری آل بویه شنیده شد؛ اما او این خبر را تکذیب کرد.دانشجویان اصلاح طلب  و برخی از اساتید این دانشگاه،  ازمنتقدان اصلی مدیریت او هستند.

جمعه 19 مهر 1392
16:07:10

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: