درآمد 200 هزار تومانی کودکان خیابانی

درآمد 200 هزار تومانی کودکان خیابانی

ایسنا: معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان گفت: خارج کردن کودکان کار برای دستگاه‌های اجرایی سخت و دشوار است.
بهاره رحمانی بیان کرد: به مسایل اجتماعی نمی‌توان یک سویه نگاه کرد زیرا موارد مختلفی موجب می‌شود تا یک معضلی مانند کودکان کار و خیابان در جامعه به وجود آید.
این مسوول ابراز کرد: زمانی که کودکان و خانواده‌های آنان در سنین پایین از روش‌های نادرست عادت به کسب درآمد می‌کنند، خارج کردن آنان از این شرایط برای دستگاه‌های اجرایی سخت و دشوار است.
او بیان کرد: برخی از افراد عنوان می‌کنند که با پرداخت مستمری ماهانه در قالب بسته‌های حمایتی به مبلغ 30 تا 40 هزار تومان به این کودکان می‌توان آنان را از انجام این کار باز دارند.
رحمانی ادامه داد: کودکانی که 200 هزار تومان ماهانه درآمد کسب می‌کنند، به درآمد 40 هزار تومان بسنده نمی‌کنند و این امر موجب می‌شود تا آنان به کار خود ادامه دهند.


جمعه 19 مهر 1392
14:37:44

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: