امان از شهریه بالا

امان از شهریه بالا

پسرم با مدرک مهندسی بیکار است که برای رهایی از بیکاری در دانشگاه آزاد قزوین قبول شده؛ اما شهریه کارشناسی ارشد2میلیون تومان است. من با ماهی 900هزار تومان حقوق و 4سر عائله چطور این مبلغ را پرداخت کنم؟

درویشوند

شنبه 6 مهر 1392
13:05:59

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: