رسانه‌ها، در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارند

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان قزوین:
رسانه‌ها، در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارند


دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تاکیدکرد: رسانه ها در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار د اشته و تاثیر به سزایی در پیشگیری از اعتیاد به مواد افیونی در سطح جامعه و بسیج افکار عمومی در مبارزه با این پدیده خانمان‌سوز دارند.
علی رحمانی که به اتفاق هیات همراه به مناسبت «روز خبرنگار» از دفتر هفته نامه «فروردین امروز» در استان قزوین بازدید می‌کرد، تاکیدکرد: به هر میزان که همراهی عمومی در پیشگیری و مقابله با موادمخدر وجود داشته باشد، به همان میزان در این امر خطیر به توفیق دست خواهیم یافت.

وی که به تازگی به این سمت منصوب شده است، با اشاره به نقش تاثیرگذار هفته نامه فروردین امروز در انعکاس فعالیت های انجام شده در حوزه مبارزه با موادمخدر، یادآور شد: در برنامه هایی که در نظر داریم در ادامه فعالیت های این شورا به انجام برسانیم، هماهنگی بیشتر با رسانه های استان به منظور تنویر افکار عمومی و پیشگیری از گرایش قشرهای مختلف اجتماعی به انواع مواد مخدر به ویژه مواد نو پدید است.

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: معتقدیم هر چقدر این هماهنگی بیشتر باشد، حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع موادمخدر بیشتر شده و زمینه گرایش به انواع موادمخدر طبیعی و شیمیایی و نیز آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر کاهش خواهد یافت.

 


يكشنبه 19 مرداد 1399
14:03:15