حفظ سرمایه‌گذار خارجی اولویت استان قزوین

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تاکید کرد؛
حفظ سرمایه‌گذار خارجی اولویت استان قزوین

حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بازدید از هفته نامه فروردین امروز به مناسبت روز خبرنگار گفت: حفظ و حمایت از سرمایه گذار خارجی در دوران تحریم و شرایط کرونایی در شهرکهای صنعتی استان قزوین در اولویت است.خانپور از تعامل خوب رسانه های استان قزوین با شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تشکر کرد. در این دیدار معصومی مدیر روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین هم حضور داشت.


يكشنبه 19 مرداد 1399
11:22:29