سید موسی نادره روزگار

سید موسی نادره روزگار

۲۴تیر، هشتاد و ششمین سالگرد ارتحال آیت ا... علامه سید موسی زرآبادی قزوینی است؛ عالمی جامع و ذوالفنون که از نوادر روزگار بود و نمونه کامل یک تربیت یافته برجسته قرآنی.


این عالم برجسته در ۱۲۵۶خورشیدی از بانویی صالحه که خود دختر یکی از عالمان قزوین بود، چشم به جهان گشود و پس از دوران کودکی به تحصیل علوم اسلامی در قزوین و تهران مشغول شد. ایشان در دوران تحصیل از محضر اساتیدی از جمله ملاعلی ایزدی سیاه دهنی، میرزا حسن کرمانشاهی، سید شهاب الدین شیرازی، شیخ فضل ا... نوری و میرزا ابوالحسن جلوه بهره برده است. از سید موسی، 16اثر از جمله تقریرات فقه و اصول، تعلیقه بر بخشی از رسائل، حاشیه بر کفایه اصول جلد یک و دو، حاشیه بر شرح اشارات و اصول دین برجا مانده که همگی آنها مورد استفاده بخش زیادی از عالمان علوم دینی قرار دارد. این عالم ربانی که صاحب کرامات بسیار بود و علمای فراوانی را نیز در مکتب خود پروراند، در سال۱۳۱۳ و در سن 57سالگی دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش در صحن بقعه امامزاده حسین قزوین به خاک سپرده شد.


يكشنبه 29 تير 1399
06:03:40