نقی افشاری ادیب ِ مردم‌دار

نقی افشاری ادیب ِ مردم‌دار

معلم بود و اهل اندیشه و قلم، البته که بعدها در کسوت یک ناشر و روزنامه‌نگار فرهیخته و اهل درد، هفته نامه حدیث قزوین را پایه گذاری کرد و تا چشم از دنیای فانی نبسته بود، آن را منتشر ساخت.


 اهل فرهنگ بود که چند اثر مکتوب ارزشمند، از جمله کتاب دو جلدی «فرهنگ نام‌آوران قزوین» محصول تلاش ستُرگ و خستگی ناپذیر سالیان اوست. کتابی که به زندگینامه و بررسی آثار بیش از 800شخصیت فرهنگی، دینی، ادبی، سیاسی و هنری قزوین پرداخته که در طی سده‌های سوم تا چهاردهم هجری از این آب و خاک برخاسته‌اند و با آفرینش آثار ماندگار نامشان را در تاریخ ثبت کرده‌اند. بی‌گمان یکی از ویژگی‌های این اثر گرانسنگ استاد افشاری، این است که از 800شخصیت معرفی شده، حدود 500نفر از آنان برای عموم مردم ناشناخته و یا کمتر شناخته‌اند و معرفی این افراد به عنوان نام‌آوران قزوین بسیار چشمگیر بوده و این همه، محصول تلاش سخت کوشانه سالهای متمادی این چهره فرهیخته است. تیرماه، چهارمین سالروز درگذشت این ادیب و نویسنده و معلم متواضع و مردم‌دار قزوینی است.


شنبه 14 تير 1399
08:49:15