مرتضوی، پر

مرتضوی، پر
سید صولت مرتضوی، از سوی رحمان فضلی، وزیر کشور به عنوان گزینه استانداری قزوین معرفی شده بود که با پیگیری برخی سیاسیون استان ومخالفت آن‌ها در آخرین لحظه کنسل شد.

مرتضوی که معاون وزیر کشور دولت هشتم بود، اختلاف شدید و عمیقی با قدرت‌اله علیخانی و امیر طاهرخانی داشت. معرفی او از سوی فضلی با اعتراض شدید برخی از اعضای دولت مواجه شد و حتی زمزمه‌هایی برای تغییر وزیر منتشر شد که البته تکذیب هم شد.


جمعه 5 مهر 1392
22:58:30