ارتباط هنر و مهندسی معماری

خبر آخر
ارتباط هنر و مهندسی معماری
آیین گرامیداشت روز معمار ایرانی و نکوداشت مقام شیخ بهایی به همت انجمن صنفی مهندسین معمار استان قزوین برگزار شد.
محمد رضا نوروزیان رئیس این انجمن با ابراز تأسف ازاینکه شهرهاو ساختمانهای امروزی به کسالت و بی هویتی دچار شده اند گفت: جای تأسف دارد که مهندسین معمار به پیشینه تمدنی کشور در حوزه ی ساختمان سازی بی توجه هستند.
وی با تاکید بر اینکه معماری در ارتباط با سایر هنرها معنادار و ماندگار خواهد بود افزود: با تأسیس خانه هنرمندان و تعاملی که با حوزه ی شهرسازی و معماری قزوین خواهد داشت، گذشته ی پرافتخار خود را احیاء خواهیم کرد.

شنبه 21 ارديبهشت 1392
12:02:13