عارف حماسه‌سرای بزرگ مشروطه

عارف حماسه‌سرای بزرگ مشروطه

دوم بهمن، هشتاد و ششمین سالمرگ میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی است؛ شاعر شوریده‌ای که سروده‌هایش، حرکت خروشان ملت علیه استبداد را دوچندان ساخت و بر عزم ملی به منظور دستیابی به حقوق از کف رفته ملت افزود.


 او با تصنیف‌های حماسی‌اش که زمزمه مردم کوچه و بازار شد، فریاد عدالت‌خواهی را  زمزمه مردمانی کرد که جز استبداد و خفقان ندیده بودند و استقلال و آزادی را نیز در رویاهای خویش نیز جستجو نمی‌کردند. این کلام که از عمق جان دردمند و وطن‌پرستانه عارف برخواسته، گویای کار سترگی است که عارف به فرجام رسانده است: «اگر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات نکرده باشم، وقتی تصنیف وطنی ساخته‌ام که ایرانی از ده هزار نفر، یک نفرش نمی‌دانست وطن یعنی چه، تنها تصور می‌کردند وطن، شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاده شده باشد...» نقش عارف در انقلاب مشروطه و تاریخ ادبیات مقاومت این سرزمین انکارناشدنی است که تنها تصنیف «از خون جوانان وطن» او کافی‌ست تا همیشه نامش بر تارک تاریخ و فرهنگ ایران بدرخشد.

شنبه 5 بهمن 1398
10:35:25