مدیر کل جدید امور مالیاتی استان قزوین معرفی شد

مدیر کل جدید امور مالیاتی استان قزوین معرفی شد

با حضور رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، سعید حوائج به عنوان مدیرکل امورمالیاتی استان قزوین معرفی شد.به گزارش فروردین امروز؛ امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین اظهارکرد: راه اصلی نجات اقتصاد کشور، حرکت در مسیر مالیات هوشمند است.

وی تاکید کرد: هدف اصلی مدرن سازی نظام مالیاتی آن است که ریز داده‌ها و اطلاعات اقتصادی همه مردم جمع‌آوری و پالایش شده و در سامانه‌های اطلاعاتی تعبیه می‌شود و نظام مالیاتی با استناد به اطلاعات مبادرت به تشخیص مالیات می‌کند.

پارسا افزود: با دستیابی به ریز داده‌های اطلاعاتی، اقتصاد کشور از شفافیت بالایی برخوردار خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: تحقق اهداف اقتصادی دولت بخصوص در بحث مالیات، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است و مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن و میزان تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می‌تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات‌های سنگین و سختی در نظر گرفته می‌شود.

در این جلسه از خدمات مصطفی پورامیدی تقدیر و سعید حوائج به سمت مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین معرفی شد.


پنجشنبه 26 دي 1398
09:05:41