تقدیر مدیرکل ارشاد از استاد انصاری

تقدیر مدیرکل ارشاد از استاد انصاری

فروردین امروز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور در منزل دکتر قاسم انصاری با این استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی دیدار و گفتگو کرد.


 محمدحسین اسماعیلی در این دیدار از قزوین به عنوان مهد فرهنگ ایران یاد کرد و گفت: شخصیت های برجسته دینی، علمی، فرهنگی و هنری این استان گویای غنای فرهنگی این دیار کهن هستند. وی افزود: ما باید قدر مفاخر خود به ویژه مفاخر معاصر را بدانیم و فرهنگ و هنر این مرز و بوم را به اندیشه‌ها و دغدغه‌های آنان پیوند دهیم. در این دیدار صمیمانه لوح تقدیری توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به استاد انصاری اهدا شد.سه شنبه 3 دي 1398
10:28:31