کاهش موالید؛ زنگ خطر آقای مدیرکل

کاهش موالید؛ زنگ خطر آقای مدیرکل

مهر- به گفته مدیرکل ثبت احوال قزوین، نرخ ولادت و ازدواج در سال جاری در استان به کمتر از میانگین کشوری آن رسیده است.


حسن وفایی در شورای راهبردی جمعیت استان افزود: نرخ ازدواج در استان کمتر از استاندارد کشوری است و در حالی که در هشت ماهه امسال میزان ازدواج در کشور ۶.۷در هزار بوده، این آمار در استان  ۶.۱در هزار است. وی با بیان اینکه، آمار کشوری طلاق ۲.۱ بوده، اما در قزوین ۲.۲در هزار است، اضافه کرد: میزان طلاق در استان یک دهم در هزار بیش از میانگین کشوری و ازدواج کمتر از نرم کشوری است. این مسئول تصریح کرد: در هشت ماهه امسال در مورد ازدواج دختران زیر ۱۵سال موردی ثبت نشده، اما در سال گذشته ۴مورد اختلاف سنی نامتعارف در ازدواج مشاهده شده است.


سه شنبه 3 دي 1398
10:15:52