خصوصی‌سازی نادرست، فاجعه اقتصادی

خصوصی‌سازی نادرست، فاجعه اقتصادی

رییس دستگاه قضایی در قزوین معتقد است که «خصوصی‌سازی نادرست و واگذاری واحدهای تولیدی بدون کارشناسی باعث افزایش نارضایتی در جامعه و ایجاد آسیب‌های اجتماعی شده است.»


حجت الاسلام نوراله قدرتی تاکید کرده، «بخشی از فجایع اقتصادی و بی عدالتی‌های امروز در حق بسیاری از کارگران و واحدهای تولیدی ناشی از کوتاهی‌های صورت گرفته در زمان واگذاری‌ها است.» او افزوده است: «کارخانه‌های ریسندگی فرنخ، مه نخ و نازنخ که روزگاری با داشتن سه هزار کارگر از کارخانه‌های وزین کشور بودند؛ با واگذاری ناصحیح و غیر متعارف امروز ضمن داشتن حداکثر ۲۰۰کارگر با موجی از نارضایتی‌مواجه هستند.» رییس کل دادگستری استان اضافه کرده است: «باید دید که آیا دادستانی و سازمان بازرسی به عنوان حاکم بیت‌المال در مساله واگذاری‌ها ورود و نظارت داشته و اگر واگذاری صورت گرفته، چرا نظارت دقیقی بر این موضوع انجام نشده است؟»

سه شنبه 16 مهر 1398
09:38:55