دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در فهرست رتبه بندی جهانی تایمز

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در فهرست رتبه بندی جهانی تایمز

در آخرین گزارش پایگاه رتبه بندی تایمز؛ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در بین ۴۰دانشگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز  قرار گرفت.به گزارش خبرنگار فروردین امروز؛ در آخرین گزارش پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در بین ۴۰دانشگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار گرفته است که این امر ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی این دانشگاه را نشان می دهد.

به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی که در سال۲۰۱۲  تا ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه و در سال ۲۰۱۵ دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند و در سال ۲۰۱۸ این تعداد  به هجده و در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ دانشگاه افزایش یافت.

در رتبه بندی سال۲۰۲۰، ۴۰دانشگاه از ایران در جمع ۱۳۹۶ دانشگاه برتر جهان از ۹۲ کشور حضور یافتند.

ایران با افزایش ۱۱دانشگاه، بیشترین رشد حضور دانشگاه ها را در بین کشورهای جهان داشته و این موضوع نویدبخش حضور هر چه بیشتر دانشگاه های توانمند ایران در رتبه بندی های معتبر بین المللی است.


شنبه 30 شهريور 1398
09:36:06