ابتکار ابوترابی

ابتکار ابوترابی

گویی سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، می‌خواهد بانی یک آشتی ملی را به نام خود ثبت کند و همچنان این خصیصه مرضی الطرفینی را با خود همراه داشته‌باشد؛ آنجاکه محسن رهامی، دبیرسابق انجمن اسلامی مدرسین و از اعضای شورای اصلاح‌طلبان، از آغاز گفت وگوی ملی با محوریت ابوترابی، در بیت رهبری خبر داده‌بود.


هرچند این خبر بعدها تکذیب شد؛ اما دوباره ابوترابی فرد را بر سر زبان‌ها انداخت، حتی اگر خبر اصلاح شود: جلسات ابوترابی در دفتر شخصی و به ابتکار خود ایشان تشکیل می‌شود، نه در بیت رهبری، و این جلسات هیچ ارتباط تشکیلاتی با دفتر رهبری ندارد.  با این همه، از این اصولگرای قزوینی با عنوان یکی از افراد مورد اعتماد رهبرانقلاب نام می‌برند. شاید به همین دلیل باشد که عضو شورای عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است و چندی پیش هم  به امامت  موقت جمعه تهران منصوب شد.


دوشنبه 7 مرداد 1398
05:44:05