ستارخان و باقرخان در قزوین

گذرگاه تاریخ
ستارخان و باقرخان در قزوین
در میان رویدادهای تاریخ معاصر قزوین، به ویژه در مقطع پس از فتح تهران توسط مشروطه ‌خواهان، ورود ستارخان و باقرخان، به قزوین از اهمیت قابل اعتنایی برخوردار است. 

در روزهای پایانی فروردین سال 1289 خورشیدی، این دو شخصیت ملی در مسیر حرکت از تبریز به سمت تهران، در میان استقبال باشکوه مردم که با برپا داشتن طاق‌نصرت‌های فراوان و آذین‌بندی خیابان‌ها و معابر انتظار آنان را می‌کشیدند، وارد قزوین شدند.
دکتر باقر عاقلی در «روزشمار تاریخ ایران» درباره سفر این دو به قزوین می‌نویسد: «ستارخان سردار ملی و باقر خان سالار ملی، تبریز را به قصد تهران ترک گفتند، در مسیر سردار و سالار در تمام شهرها طاق‌نصرت برپا شد و مردم مقدم آن دو مبارز را گرامی داشتند. قزوین بیش از هر شهری، مقدم ستارخان و باقرخان را گرامی داشت و در خیابان های مسیر مجموعاً 12 طاق‌نصرت برپا کردند. ستارخان پس از تشکر از مردم مشروطه‌خواه قزوینی در قبرستان [آمنه‌خاتون] شهر حضور [یافت] و بر مزار مشروطه‌خواهان فاتحه خواند».
 
عکس، گویای حضور این دو شخصیت ملی در منزل شادروان محمدعلی امینی در خیابان مولوی همراه با جمعی از علما و سرشناسان شهر و تنی چند از مجاهدین است

شنبه 21 ارديبهشت 1392
10:43:31