سمن‌ها برای مبارزه با اعتیاد ظرفیت دارند

سمن‌ها برای مبارزه با اعتیاد ظرفیت دارند

منوچهر حبیبی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: در مبارزه با پدیده اعتیاد باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و آسیب‌های آن را جدی بگیریم و بدانیم هیچ‌کس از پیامدهای آن در امان نیست


 او افزود: تشکل‌های غیردولتی و مردمی چون از جنس مردم هستند حرفشان در میان گروه‌های مختلف تأثیرگذار است و باید از این ظرفیت در اجرای برنامه‌های فرهنگ سازی بهره بگیریم. حبیبی اظهار کرد: لازم است از سمن‌های شناسنامه‌دار و تخصصی برای فرهنگ‌سازی و آموزش دانش‌آموزان بهره بگیریم. سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: هماهنگی و انسجام دستگاه‌های متولی در برخورد با آسیب‌ها به‌ویژه اعتیاد مهم است و با دوری از موازی کاری باید دنبال هم‌افزایی باشیم.پنجشنبه 2 خرداد 1398
07:06:12