تصدی‌گری خلاقیت را از مدیران گرفت

تصدی‌گری خلاقیت را از مدیران گرفت

عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین گفت: تصدی‌گری، فرصت فکرکردن را از مدیران می‌گیرد و امکان کشف راه‌های جدید در راستای حل مشکلات را کاهش می‌دهد. او افزود: به طور حتم با برون‌سپاری امورات دولتی به دفاتر پیشخوان می‌توان رضایتمندی بیشتر جامعه را کسب کرد و همچنین مردم می‌توانند از خدمات یکسان و برابری برخوردار باشند.
استاندار قزوین با بیان اینکه باید در رویکردهای خود در حوزه‌های اداری تجدیدنظر کنیم، یادآور شد: توسعه نیاز به الزاماتی دارد که باید به آن تن داد و خیلی از کشورهای توسعه‌یافته 50سال پیش این الزامات را انجام داده‌اند، درحالی که هنوز ما اندرخم یک کوچه هستیم./برنا


يكشنبه 22 ارديبهشت 1398
08:07:22