نگاه حزبی دانشجویان را از رشد علمی دور نکند

نگاه حزبی دانشجویان را از رشد علمی دور نکند

نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به این که پژوهش‌ها نباید مختص مسائل علمی باشد، گفت: «با پژوهش‌های کاربردی می توان در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ورود کرده و در ارتباط با رفع مشکلات و موانع بهره برد، که این موضوع باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.»وی با اشاره به لزوم ارتقای دانش و پژوهش در میان دانشجویان، افزود: «ما نمی‌گوییم که دانشجویان به مسائل سیاسی کشور توجهی نداشته باشند، بلکه بر این باوریم نقش دانشجویان در مسائل سیاسی کشور بسیار اثرگذار است، اما نباید نگاه های حزبی و جناحی دانشجویان را از ارتقای دانش و رشد سطح علمی کشور دور کند.»


چهارشنبه 5 دي 1397
11:33:31