بانوی قزوینی رئیس دانشکده علوم اجتماعی شد

بانوی قزوینی رئیس دانشکده علوم اجتماعی شد

ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در حالی به خدیجه ایراندوست سپرده شد، که تا قبل از او هیچ زنی در سطح کشور به این عنوان انتخاب نشده و قزوین برای نخستین بار به یک زن برای فعالیت در چنین جایگاهی اعتماد می کند.


 ایراندوست دارای مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه گیلان و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی است. وی سوابقی چون مدیریت گروه تربیت بدنی دانشگاه امام خمینی(ره)، معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی، ریاست کمیته تغذیه و کنترل وزن هیات پزشکی ورزشی استان و عضویت راهبردی در اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین را در کارنامه کاری خود دارد و توانسته است با طی این مراحل به شایستگی به عنوان رییس دانشکده انتخاب شود.
این انتصاب در حالی صورت گرفته است که تا پیش از این انتخاب زنان در پست های مدیریتی استان همواره با موانعی مواجه می شد، اما طی یک سال اخیر استفاده از توانمندی زنان در سمت های مختلف مورد اقبال بیشتری قرار گرفته و در حوزه هایی چون مدیرکلی، بخشداری، دانشگاه ها و استانداری به کار گرفته شده اند و توانسته اند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند.


پنجشنبه 19 مهر 1397
10:02:11