رزمایش بسیج برای تقویت انسجام ملی

جانشین فرمانده سپاه خبرداد؛
رزمایش بسیج برای تقویت انسجام ملی

با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ محمد رسوالله در قزوین، اظهار کرد: « ارتقای آمادگی نیروهای بسیج، تقویت انسجام ملی، تضعیف و مأیوس کردن دشمنان ‌و نمایش توانمندی های نیروهای بسیجی، از جمله اهداف برگزاری این رزمایش بوده است.»


سرهنگ عباس برزگر، افزود: «در زمان دفاع مقدس، آمریکا، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس، با کشور ما دشمنی داشتند و نتیجه این امر نابودی صدام و عزت و سربلندی برای ما بود.»  وی با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری، مبنی براین که نه جنگی خواهدشد و نه مذاکره خواهیم کرد، توضیح داد: « این رزمایش جهت آمادگی، انسجام و ساماندهی نیروهای بسیجی بوده ضمن این که این اعتماد را داریم که دشمن به دلیل توان نظامی کشور، نمی تواند نظر جنگ به کشور ما داشته باشد.»

پنجشنبه 22 شهريور 1397
11:37:35