نبود برنامه جامع مهمترین مشکل کنترل اعتیاد است

نبود برنامه جامع مهمترین مشکل کنترل اعتیاد است

حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس گفت: نبود یک برنامه جامع از مهم ترین مشکلات در حوزه کنترل مصرف مواد مخدر است و همین موجب بازگشت افراد بهبود یافته به اعتیاد میشود.


متاسفانه عدم جامعیت این برنامه ها و نداشتن نگاه بلند مدت موجب شده تا افراد بهبود یافته پس از ترک، شرایط مناسبی برای ادامه زندگی نداشته و پس از مدتی اعتیاد خود را از سرگیرند.
گرچه سازمان بهزیستی خدمات ترک اعتیاد را حتی تا 6 ماه پس از ترک ادامه می‌دهد؛ اما به هر حال این افراد هنوز از نظر روانی وابستگی به مواد مخدر را دارند./ ایرنا


يكشنبه 31 تير 1397
14:45:15