چینی‌ها برای حل ترافیک می‌آیند

سوت قطار شهری در قزوین
چینی‌ها برای حل ترافیک می‌آیند

برای روان سازی ترافیک و کاهش مشکلات زیست محیطی، تفاهم نامه اجرای تراموای شهری بین شهردار قزوین و یک شرکت چینی امضاء شد.این پروژه که برای اولین بار در یک شهربا جمعیت متوسط اجرایی می‌شود با حجم ۱۵۰ میلیون دلار عملیاتی می‌شود.
تراموای شهری قزوین به طول ۷.۵ کیلومتر در محور غرب به شرق اجرا می‌شود که قابل توسعه در سایر مسیرهاست.
علی صفری، شهردار قزوین، دلیل اجرای این پروژه را توزیع عادلانه خدمات شهری و افزایش کیفیت زندگی عنوان کرده‌است و در این راستا از هر طرح و ایده ای که به زندگی آرام مردم منجر شود، استقبال می‌شود.
 او،هدف از اجرای این پروژه را ایجاد حمل و نقلی پاک، روان و ارزان با رعایت محیط زیست  عنوان کرده و گفته‌است: با گسترش فضای کالبدی نمی‌توان ترافیک را کنترل کرد؛ بنابراین باید روش‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.
شهردار در مورد جانمایی این پروژه گفته‌است:  یکی از برنامه‌های شهرداری در راستای توسعه خدمات شهری، روان سازی ترافیک در محور شرق به غرب و شمال به جنوب است که در این زمینه پس از مطالعات کارشناسی ساخت تراموا به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد.
صفری، مزایای قطار شهری را «کنترل ترافیک هسته مرکزی، کمک به حمل و نقل روان شهرهای اقماری، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، استفاده از حمل و نقل روان و پاک، حذف سازه‌های نامناسب شهری بیان کرده‌است.
البته او خیال فعالان میراث فرهنگی و تاریخی را هم راحت کرده و تاکید کرده که اجرای تراموای شهری می تواند بافت تاریخی قزوین را بدون آسیب حفظ کند و برای گردشگران نیز جذابیت لازم را داشته‌باشد.
در این بین،مهدی عبدالرزاقی، عضو شورای شهر،پس از انعقاد قرارداد پروژه انتقاد کرده و دلیل آن را در جریان قرارنگرفتن اعضای شرا اعلام کرده‌است.
این عضو شورا گفته‌است: اعضای شورا با تراموا مخالف نیستند؛ اما اینگونه طرح‌ها باید در صحن شورا مطرح شود و شهرداری پس از موافقت شورا به ادامه کار بپردازد. مدیران شهری در اینگونه رفتارها بازنگری کنند؛ زیرا این حق نمایندگان مردم در شورا است که در جریان اتفاقاتی که در  شهرداری رخ می‌دهد، باشند. با همه این‌ها در شرایط رکود اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها، یکی از نگرانی‌ها برای اجرای پروژه، تردید در وعده چینی‌هاست.باید منتظر ماند و دید.


يكشنبه 17 تير 1397
12:04:00