قزوین سومین شهر افسرده کشور است

قزوین سومین شهر افسرده کشور است

مهدی عبدالرزاقی،عضو شورای شهر قزوین گفت: در بیماری‌های غیر واگیردار مثل دیابت، مثل بیماری‌های قلبی و عروقی، جزو پنج استان اول کشور هستیم و قزوین در زمینه افسردگی مقام سوم کشور را دارد.متاسفانه بانوان قزوینی از لحاظ فقر حرکتی در قزوین مقام اول را دارند. ما در بیماری‌های غیر واگیردار مثل دیابت، مثل بیماری‌های قلبی و عروقی، جزو پنج استان اول کشور هستیم و قزوین در زمینه افسردگی مقام سوم کشور را دارد.
برای تلاش در جهت حل این معضلات حوزه مدیریت شهری، مجموعه شورای اسلامی شهر قزوین، در کنار ستاد اجرایی هوای پاک خواهند بود./  فارس


شنبه 19 خرداد 1397
12:55:36