برخوردهای چکشی در حجاب موجب بی‌اعتمادی می‌شود

برخوردهای چکشی در حجاب موجب بی‌اعتمادی می‌شود

سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین، البرز و آبیک گفت: با برخوردهای چکشی، نه تنها کسانی که اعتقادی به حجاب ندارند، آسیب می‌بینند؛ بلکه کسانی هم که با تفکر حجاب را انتخاب کرده‌ اند، دچار آسیب می‌ شوند.


روش‌ها و سیاست‌گذاری‌ ها در بحث حجاب درست نبوده و در این زمینه باید نگرش‌ها تغییرکند. زنان باید بیشتر از دیگر افراد جامعه به نیروهای انتظامی اطمینان کنند؛ اما با استراتژی های غلط شاهد عکس این قضیه در جامعه هستیم. استفاده از بانوان شایسته و جوان دارای انگیزه باید توسط مدیریت ارشد استان در دستور کار قرارگیرد./ برنا

چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
13:29:10