قزوینِ نامهربان

قزوینِ نامهربان
نخبگان قزوین؛ از فرهنگی و هنری گرفته تا سیاسی آن، رفتن را برماندن ترجیح می‌دهند و متفق القول قزوین را نامهربان می‌دانند.


در این بین حتی برخی‌ به کل قید زادگاه را می‌زنند؛ اما افرادی مثل علیخانی، همچنان دلبسته زادگاه است، ولی با چاشنی انتقاد.
وقتی رمان عاشقانه «خاما» ازیوسف علیخانی، نویسنده قزوینی ساکن تهران پس از عبور از چند شهر،چندی پیش گذرش به زادگاه رسید،علیخانی در گفت‌وگو با روزنامه محلی، درپاسخ به این سئوال که چرا اینقدر دیر در قزوین، دلیل را اینچنین عنوان می‌کند: زمانی از بین 12 کتاب سال کشور، سه تا از قزوین بود؛ اما در اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد. کتاب نویسندگان قزوینی هیچ‌وقت پشت ویترین کتابفروشی‌ها نیست. من در تبریز گوشه‌ای یادداشت نوشتم که یک کتاب از نویسنده ترک رسید؛ روز دوم آن کتاب را در غرفه نداشتیم. این اتفاق در اردبیل هم افتاد. در کرمان بنویسی، کتاب علومی(نویسنده) رسید، هیچ چیزی از آن باقی نمی‌ماند؛ اما در قزوین چی؟»

سه شنبه 14 فروردين 1397
08:09:42