نشاط سیاسی؛ معاون سیاسی

نشاط سیاسی؛ معاون سیاسی

سرانجام معاون سیاسی استاندار، نخستین نشست خبری را برگزار کرد. علیرضا آشناگر اعلام کرده که  قزوین از «نشاط سیاسی» برخوردار است و ابراز امیدواری کرده «در راستای توسعه سیاسی گام‌های ارزنده‌ای» بردارند.


او دلیل آن را حضور مردم در انتخابات می‌داند که 83 درصد اختصاص داده‌است. آنگونه که به نظر می‌رسد معاون سیاسی استاندار، حضور در انتخابات را مهمترین ملاک نشاط سیاسی می‌داند؛ درحالی که در این واقعه، هیجانات برآگاهی می‌چربد با این همه در کنار مشارکت سیاسی چون انتخابات،کارشناسان بر گشودن عرصه عمومی و کشاندن مردم از حاشیه به متن آن هم با آموزش حقوق شهروندی برای افزایش نشاط سیاسی تاکید می‌کنند زیرا با آشنایی مردم با حقوق خود، شناساندن راه‌های عاقلانه برای دستیابی به این حقوق و «شناخت مسئولیت‌های شهروندی»، قدرت سازنده شهروندان در عرصه اجتماعی افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که هرچه میزان مشارکت اجتماعی در سطح جامعه بالاتر برود، شفافیت بیشتری بروز می‌یابد که فضای سیاسی را هم دربر خواهد گرفت.

شنبه 26 اسفند 1396
10:11:38