هفته نامه فروردین امروز

دولت به تنهایی توان از بین بردن فقر را ندارد

دولت به تنهایی توان از بین بردن فقر را ندارد

حسینعلی امیری، معاون رئیس جمهور در قزوین گفت:  دولت به تنهایی قادر به رفع بیکاری و فقر مطلق نیست و نیازمند همراهی و کمک سایر قوا و ارگان‌های هستیم.


انقلاب اسلامی به دنبال ارزش، کرامت و تعالی انسانی بود که این هدف هم از آموزه‌های قرآنی و دین اسلام نشات گرفته است.  یکی از آثار مهم انقاب اسلامی تغییر در رابطه مردم و حاکمان بود چراکه فاصله بسیار زیادی میان ملت و مسئولان وجود داشت که انقلاب اسلامی این معادله نامتناسب را برهم زد.
شاهد هستیم که تمام امور کشور بر مبنای اصول دموکراسی انجام می‌گیرد و بالاترین شأنی که مدیران ما دارند همین خدمتگذاری به مردم است.

شنبه 5 اسفند 1396
07:21:56