دولت به تنهایی توان از بین بردن فقر را ندارد

دولت به تنهایی توان از بین بردن فقر را ندارد

حسینعلی امیری، معاون رئیس جمهور در قزوین گفت:  دولت به تنهایی قادر به رفع بیکاری و فقر مطلق نیست و نیازمند همراهی و کمک سایر قوا و ارگان‌های هستیم.


انقلاب اسلامی به دنبال ارزش، کرامت و تعالی انسانی بود که این هدف هم از آموزه‌های قرآنی و دین اسلام نشات گرفته است.  یکی از آثار مهم انقاب اسلامی تغییر در رابطه مردم و حاکمان بود چراکه فاصله بسیار زیادی میان ملت و مسئولان وجود داشت که انقلاب اسلامی این معادله نامتناسب را برهم زد.
شاهد هستیم که تمام امور کشور بر مبنای اصول دموکراسی انجام می‌گیرد و بالاترین شأنی که مدیران ما دارند همین خدمتگذاری به مردم است.

شنبه 5 اسفند 1396
07:21:56