نرخ بیکاری قزوین پایین تر از میانگین کشوری

نرخ بیکاری قزوین پایین تر از میانگین کشوری

منوچهر حبیبی، معاون اقتصادی استاندار گفت: خوشبختانه نرخ بیکاری استان قزوین 1/11 درصد است که از نرخ متوسط کشوری(7/11) در سال 1396 کمتر است.


براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته باید در سال 1396  درمجموع 20هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کردیم که81درصد آن تا پایان دی ماه توسط 23 دستگاه متولی اشتغال ایجاد شده است.
چهارصد میلیارد تومان اعتبار استان در بحث تحرک بخشی حوزه اشتغال اختصاص یافته است که 133 میلیارد تومان در بخش روستایی و 267 میلیارد تومان هم در بخش اشتغال فراگیر اعتبار جذب کرده‌ایم. تا پایان دی ماه15هزار 672 فقره تسهیلات ازدواج با اعتبار 156 میلیارد تومان در استان پرداخت شده‌است.

سه شنبه 17 بهمن 1396
09:42:40