تغییر پس از 13سال مدیریت

تغییر پس از 13سال مدیریت

همواره مدیریت جهاددانشگاهی در قزوین برای دولتی‌ها مهم بوده‌ و حضور یک مدیر مخالف دولت را موجب کند شدن چرخ‌های دولت می‌دانند؛ از این‌رو تمایلی به ادامه حضور فائزی از اصولگرایان مخالف دولت نداشتند.


براین اساس، محمدحسین فائزی، رئیس سابق جهاد دانشگاهی استان قزوین زمانی که کنار رفت، در مراسم تودیع خود از«جریاناتی در استان» گفت که «رویکردهای سیاسی آن‌ها غلظت دارد و دوست نداشتند که من در این جایگاه باشم و از این بابت نیز دیگران را تحت فشار قرار می‌دادند».
 او که 13سال مدیرجهاد دانشگاهی قزوین بود، گفته‌بود: «یکی از هفته نامه‌هایی مدعی شده‌بود که بنده با بودجه دولتی بیلبوردهای تبلیغاتی علیه دولت در سطح شهر قزوین زده‌ام که با شکایت صورت گرفته، حکم جلب نویسنده خبر در حال صادر شدن بود؛ از دفتر استاندار وقت 3بار با تهدید و فشار از ما خواستند که تا ظهر شکایت خود را باید پس بگیریم».
رئیس سابق جهاد دانشگاهی خود را «مدیون هیچ حزب و گروه و دسته‌ای» نمی‌داند؛ اما برخی حامیان دولت در قزوین معتقدبودند باوجود اینکه بودجه جهاددانشگاهی را دولت تامین می‌کند، ولی  جهاد به یکی از پایگاه‌های مخالف تبدیل شده‌ بود.

دوشنبه 25 دي 1396
09:30:42