نباید آمارهای اعتیاد را مخفی کرد

زیر پوست شهر
نباید آمارهای اعتیاد را مخفی کرد

علی مویدی خرم‌ آبادی، قائم‌ مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هیچ آماری را در زمینه اعتیاد و مواد مخدر نباید از مردم پنهان کرد.ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از دستاوردهای خود طی سالهای اخیر را شفافیت در ارائه آمار معتادان به مواد می داند.
در گذشته ارائه این آمار مخفی و یا کتمان می‌شد؛ اما در حال حاضر اطلاعات و آمارها در اختیار رسانه ها قرار می‌گیرد تا از این طریق هشدارهای لازم به مردم داده شود.
بر اساس شیوع شناسی که در سال ۹۴ انجام شد، این تعداد افراد دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام شده اند.

دوشنبه 27 آذر 1396
08:02:00