قزوین می‌تواند «هاب لجستیک» منطقه شود

قزوین می‌تواند «هاب لجستیک» منطقه شود

امیر امینی، معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت راه و شهرسازی گفت: قزوین به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد، اگر بتواند کالاهایی که از کره، چین و مواد خامی که از ژاپن می‌آید، دریافت کرده و به محصول تبدیل کند و در یک بازار جمعیتی ۲۰۰ میلیون نفری اجناس خود را فروخته و سهم ارزش افزوده خود را دریافت کند.


برای تحقق این امر باید دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی باشیم تا هاب لجستیک در قزوین ایجاد شود؛ اما اگر می‌خواهید نقش منطقه‌ای ایفا کنید باید برای اسکان و اشتغال ۴۰ هزار نفر و در سطح ملی برای ۱۰ هزار نفر برنامه ریزی کنید.

دوشنبه 27 آذر 1396
07:49:17