باقی‌مانده بودجه اربعین برای زلزله زدگان هزینه شود

باقی‌مانده بودجه اربعین برای زلزله زدگان هزینه شود

مهدیه سادات قافله‌باشی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: فاجعه زلزله اخیر در غرب کشور و به ویژه کرمانشاه نه تنها قلب کرمانشاه که قلب ایران لرزید.


 استانی ترک برداشته که کمک بسیار زیادی به ستاد بزرگداشت اربعین کرده‌است. شورای اسلامی شهر قزوین بیش از دو هفته قبل، لایحه کمک صد میلیون تومانی به ستاد بزرگداشت اربعین حسینی را به تصویب رساند. اگر رقمی از این کمک‌ها باقی مانده، به مردمی اختصاص یابد که پذیرای زائرین امام حسین(ع) بودند.

شنبه 11 آذر 1396
08:39:24