دستگاه قضا از نگاه «قدرتی»

دستگاه قضا از نگاه «قدرتی»

معتقد است  با افزایش زندانیان نه تنها مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه باری بر دوش جامعه می‌گذارد بنابراین زندان را علاج درد نمی‌داند؛ اما اظهاراتش در همراهی دستگاه قضا با مردم برای کاهش جرم در جامعه بیشتر توجه‌ها را جلب می‌کند.


او حجت الاسلام نورا... قدرتی، رئیس کل دادگستری قزوین است. گفته‌های رئیس دادگستری قزوین نشان می‌دهد که چندان به زندان اعتقاد ندارد و آسیب آن را از منفعتش بیشتر می‌داند.او می‌گوید: اگر قرار باشد در راستای اجرای قانون تعداد زندانیان نیز افزایش یافته و احکام مختلف و بسیار صادر شود، آمادگی داریم؛ ولی خانواده بی‌سرپرست شده و تبعات زیادی به دنبال دارد از این رو به نظر می رسد باید با نگاه دیگری با هم کار کنیم.    به باور او، شاید برخورد قاطع دستگاه قضایی بتواند برای افراد در معرض آسیب تلنگر و هشداری باشد؛ اما چنین انتظاری عاقلانه نیست، چراکه نتیجه چنین رویکردی در انتظار وقوع جرم بودن و سپس عکس العمل نشان دادن است.
او تاکید کرده که «باید با مردم و در میان مردم باشیم و از خود مردم بخواهیم در این خصوص همکاری کنند»؛ اما توضیح بیشتر نداده که این همکاری باید چگونه باشد. آیا رئیس دستگاه قضا به دنبال احیای سنت ریش سفیدی است؟

شنبه 11 آذر 1396
08:14:15