شهرداری صرفا به دنبال کسب درآمد نباشد

زیر پوست شهر
شهرداری صرفا به دنبال کسب درآمد نباشد

رضا گروسی،مدیر کل دفتر شهری استانداری گفت:هدف شورا و شهرداری تکریم مردم در همه سطوح باشد.
شهر و شهروندان به همه امکانات در زمینه‌های مختلف نیازمندند. شهر از کتابخانه تا پارک و فضای سبز و نمازخانه و زمین ورزشی تا برنامه‌های فرهنگی نیاز دارد؛ بنابراین باید خواسته همه مردم را در برنامه ریزی‌ها مدنظر قرار داد.


نگاه ویژه شهرداری نباید صرفا کسب درآمد باشد. تا وقتی که در شهرداری به دنبال بودجه‌های دولتی هستیم، نمی‌توانیم ادعای توسعه شهری و پیروی از فرامین رهبری را داشته‌باشیم.

يكشنبه 14 آبان 1396
14:01:42