در جست وجوی شایسته سالاری

چهره های هفته
در جست وجوی شایسته سالاری

مهندس برقی که مسافت دانشگاه تا سیاست را نه به سرعت برق که آهسته و پیوسته پیمود،اکنون به عنوان نماینده اصلاح‌طلب قزوین  در مجلس شورای اسلامی یک کرسی به خود اختصاص داده‌است؛


هرچند آن روزها که «حمیده زرآبادی» رای آورد، خیلی‌ها معتقد بودند دربین اصولگرایان کاندید شده، هر اصلاح‌طلبی جای او بود رای می‌آورد؛ چراکه مردم عزمشان جزم شده‌بود که یک نماینده اصلاح طلب را راهی مجلس کنند!
اعتقادشان درست و غلط، بماند برای خودشان، آنچه امروز مهم است اینکه زرآبادی به شدت به شایسته‌سالاری معتقد است و می‌گوید: باید وزارتخانه دنبال شایسته سالاری باشد و از نامزد یک مسئولیت برنامه بخواهد؛ ولی معمولا در انتخاب‌ها از نمایندگان دعوت نمی‌شود تا ما به شایستگی توجه کنیم. روال آن گاهی منطقی و ساده نیست و عوامل متعددی در گزینش مدیران دخالت دارد. به هرحال مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط نقش اساسی را در انتخاب مدیران دارند.
تکرار نام او در رسانه‌ها می‌تواند به این معنا باشد که او چندان نیز باری به هرجهت رای نیاورده‌ و قرار است شاهد تاثیرات بیشترش در شهر باشیم.

پنجشنبه 13 مهر 1396
08:03:31