شهردار را تخریب کردند

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین:
شهردار را تخریب کردند

فرج الله فصیحی رامندی در نشست مشترک شورای اسلامی و شورایاران قزوین گفت: تحمل مدیران بومی توانمند و قوی را در شهر نداریم و افراد کارآمد را به راحتی از دست می‌دهیم.


اگر نتوانیم خودمان را تحمل کنیم باید هزینه‌های زیادی را متحمل شویم در حالی که لازم است برای مدیران لایق خود اهمیت قائل شویم. در شرایطی که شهردار قزوین به خاطر اجرای طرح‌های زیست‌محیطی از معاون ریاست جمهور لوح تقدیر می‌گیرد، کمپینی راه می‌افتد و موضوع هدایت زباله در مرکز شهر که قرار است به خارج شهر منتقل شود به عنوان یک چالش مطرح می‌شود تا شهردار را تخریب کنند و این رویکرد هیچ سودی برای مردم ندارد.

شنبه 4 شهريور 1396
12:36:47