دستان سبز ابتکار

چهره های هفته
دستان سبز ابتکار

هنوز مردم اهواز هوای پاک را از وی می طلبند و هنوز برج میلاد گاهی در هاله ای از غبار گم می شود، ریزگردهای دشت قزوین نیز تهدیدی جدی به شمار می آید! با این همه اما او لقب مادر محیط زیست ایران را به دوش می کشد شاید چون مشکلات محیط زیست را انکار نمی کند و درصدد رفع آن هاست.


 معصومه ابتکاررییس اسبق محیط زیست ایران که این روزها در سمت معاونت امور بانوان همچنان در کابینه دولت دوازدهم  باقی است به قزوین سفر کرد و با حضورش، تولید خودروهای سبز در استان قزوین آغاز شد. این خودروها  دوست دار محیط زیست است و در طرح نوسازی ناوگان واحدی تولیدی در کاسپین خودروهای قدیمی از چرخه تولید خارج شده و خط تولید ناوگان جدید جایگزین می شود. ابتکار در این سفر یک روزه گفت: «خوشبختانه کنوانسیون تنوع زیستی در جهان شکل گرفته و دولت ها مصمم و مکلف شده اند تنوع زیستی خود را حفظ کنند و ما نیز در این مسیر جدی هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.»

شنبه 4 شهريور 1396
12:34:48