کارنامه ام کف خیابان است

چهره های هفته
کارنامه ام کف خیابان است

گرچه کارهای نکرده بسیار دارد، گرچه در خصوص خیلی از اقداماتش همچون ساخت گهگاه  بی رویه پل ها و صرف هزینه های کلان در جایی که واجب نبوده، نقد و نظر فراوان است، گرچه مسعودنصرتی علاقه عجیبی به کارهای عمرانی ماندگار و بالا بردن بیلان کاری از این طریق را دارد و همین امر باعث شده نسبت به برخی مسایل شهری غافل بماند با این همه اما، بی شک شمارگان کارهای مثبت نصرتی- شهرداری که هشت سال سکان این شهر را به دست گرفت- را نمی شود از قلم انداخت و نادیده گرفت.


 نصرتی در خصوص خدماتش گفت: در دو دوره ای که من در شهرداری حضور داشتم فشارهای فراوان مختلفی وجود داشت؛ اما در مقابل کار سرخم نکردیم و به غیر از مردم وامدار هیچ کس نبودیم و در مقابل جایگاهی که در اختیار ما بود سعی کردیم سرافراز خدمت کنیم. در قزوین سعی شد به همه طیف های سیاسی احترام گذاشته شود؛ زیرا توسعه شهری با کار حوزه سیاسی متفاوت است. ظرف هشت سال گذشته بودجه شهر قزوین هشت برابر افزایش یافته و کارنامه شورا و شهرداری قزوین کف خیابان است.

شنبه 4 شهريور 1396
11:54:44