در انتظار فهرست شفاف

چهره های هفته
در انتظار فهرست شفاف

مسافری که با چمدان منصب قبلی اش  از لرستان به قزوین سفرکرد، به گفته خودش درب اتاقش به روی مردم باز است چرا که معتقد است: فلسفه وجودی مدیران این است که باری از روی دوش مردم بردارند.


 و حال باید از مردم پرسید تا به حال میهمان اتاق وی شده اند؟ شاهرخی، این روزها اما در انتظار لیست صحیح خبرنگاران فعال است. وی در مراسم پاسداشت روز خبر نگارگفت: برای ساماندهی خبرنگاران اقدام کرده ایم و امیدواریم این وضعیت شفاف شود زیرا در حال حاضر اگر نیاز به تهیه فهرستی از فعالان رسانه ای پیدا می کنیم فهرستی ۴۰۰ نفره اعلام می شود در حالی که شاید ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر بیشتر فعالیت ندارند. وی همچنین تاکیدکرد: رویکرد ما ایجاد بستر انتقاد سالم و اثرگذار است و به همین دلیل هیچ مدیری در استان حق ندارد از خبرنگار و یا رسانه ای بدون هماهنگی با شورای اطلاع رسانی شکایت کند و این سوالی نیست که مدتی بعد باید آن را از خبرنگاران استان بپرسیم! «کسی برای بیان واقعیت ها از شما شکایت نکرد؟»

شنبه 4 شهريور 1396
11:52:52