رغبت گردشگران برای حضور در قزوین پایین است

زیر پوست شهر
رغبت گردشگران برای حضور در قزوین پایین است

حسین مهدی‌خانی عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد در خصوص مقوله گردشگری اظهار کرد: علی‌رغم اینکه قزوین دارای آثار تاریخی فراوانی است اما یکی از شهرهایی است که با کمترین جذب گردشگر همراه بود.


رغبت پایین گردشگر برای ورود به این شهر، سبب عدم جذابیت سرمایه‌گذاری شده است. البته در این چند ساله اخیر برنامه‌ها و اقداماتی جهت جذب گردشگران خصوصا توسط شهرداری قزوین با کمک میراث فرهنگی صورت گرفته است که علی‌رغم نقدهایی که بر آن وارد است، سزاوار تقدیر است اما زمانی می‌توان گفت این اقدامات به ثمر رسیده که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاد شهر قزوین استوار بر گردشگری شود.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
08:12:21