اتمام واحدهای مسکن مهر در محمدیه

اتمام واحدهای مسکن مهر در محمدیه

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز، تکمیل واگذاری پروژه مسکن مهر در شهر محمدیه را مهمترین تکلیف در این حوزه دانست.


مسعود حق لطفی تکمیل واگذاری واحدهای مسکن مهر در شهر محمدیه را از مهمترین وظایف راه و شهرسازی در شهرستان البرز دانست و تاکید کرد این موضوع از الویت‌های دولت و وزاتخانه است و باید تمامی واحدهای مسکن مهر به طور کامل تحویل متقاضیان شود. وی تصریح کرد: پیگیری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی پایدار شهری در شهرهای شهرستان البرز به ویژه در شهر الوند از موضوعاتی است که ضرورت دارد به شکل ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
08:01:46