دو هزار میلیارد تومان پروژه در قزوین نیمه تمام است

دو هزار میلیارد تومان پروژه در قزوین نیمه تمام است

معاون عمرانی استانداری قزوین در جمع خبرنگاران  تاکید کرد: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.


علی فرخزاد  اضافه کرد: روند سرمایه‌گذاری در کشور بسیار طولانی و پیچیده است و متقاضیان را خسته و پشیمان می‌کند و این روند باید اصلاح شود. معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در حال حاضر حدود دو هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد و حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه دولتی بدون استفاده است که این همه سرمایه‌ها باید مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
08:01:43