300 معلول ضایعه نخاعی قزوین کمک هزینه پرستاری دریافت کردند

مدیرکل بهزیستی:
300 معلول ضایعه نخاعی قزوین کمک هزینه پرستاری دریافت کردند

علیرضا وارثی، مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در سال جاری 300 معلول ضایعه نخاعی در استان از کمک هزینه حق پرستاری بهره مند شدند.


او افزود: با توجه به مشکلات ویژه معلولان ضایعه نخاعی و هزینه های زیاد پرستاری و نگهداری آنها، این دسته از بیماران بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی ماهیانه حدود 2 میلیون ریال به عنوان حق پرستاری دریافت می کنند. وی تصریح کرد: در صورت ارائه به موقع و مستمر خدمات توانبخشی و آموزش همزمان به افراد ضایعه نخاعی به‌ویژه در 6 ماه اول بعد از آسیب ، امکان افزایش سطح عملکردی فرد بیشتر خواهد بود.

يكشنبه 25 تير 1396
08:46:07